Predstavitev OŠ Šentvid

Osnovna Šola Šentvid je 29.09.2018 na rugby igrišču Oval izvedla delovno soboto.
pripeljali so štiri skupine po petnajst otrok (9.a, 9.b, 8.a, 8.b). Vsaka skupina je imela za rugby dodeljeno eno uro, od 8ih do 12ih so se tako izmenjale vse skupine.

Fantov: 32
Deklet: 28

Plan vaj je bil za vse skupine enak. Najprej so se ogreli z osnovnimi veščinami z žogo (podaja, pop pass, pobiranje žoge), nato je sledila prva igra s skupinskim delom 10 podaj, ki so jo nato nadgradili z igro Caveman. Sledil je uvod v kontakt, kjer jim je predavatelj predstavil varen vhod v kontakt (podiranje in zabijanje), nato so se v tem preizkusili še sami.

Predstavitev izvedel: Simon Kapun